Minciuni fierbinți

Împărăția lui Dumnezeu…ciudățenii! Ziua judecatatii  – povești imaginare!

Scaunul de domnie a lui Dumnezeu – o glumă răsuflată! Legea lui Dumnezeu – invenții evreiești!

Sfințenia și curăția –  o exagerare! Dragostea lui Dumnezeu – amenințare!

Acestea sunt câteva dintre  săgețile favorite ale diavolului cu care ne lovește pentru că știe că atunci când omul se va îndoi de aceste adevăruri  va fi liber să prigonească văduva și să gonească orfanul. Va fi liber să mintă, să ucidă, să fure, să poftească. Va fi eliberat de orice chingi ale conșțiinței și va fi astfel scutit de orice consecințe.   Nu de puține ori ne lăsăm mințiți pentru că nu vrem să  fim judecați și curățiți. Nu vrem să venim la lumină pentru  că nu vrem să ni se vădească faptele și gândurile. Ne-am înfrățit cu confortul și iubim obscuritățile. Trăim mereu în umbră pentru că ne e frică. Ne lăsăm învăluiți de păcat ca apoi să învinuim cultura vremii pentru proastele căi pe care pășim. Învinuim postmodernismul pentru că nu mai știm ce e frica de Domnul și dăm vina pe secularizare pentru că scriptura nu-și mai are locul pe noptierele noastre. Totul se întâmplă subtil și neanunțat. Evlavia e înlocuită cu o formă de evlavie, dragostea cu filantropie, bucuria în domnul cu ospețe.

Minciunile diavolului sunt peste tot și sunt așa putini cei care aleg să nu-și spurce viața cu bucatele de la masa stăpânitorului lumii acesteia. Sunt putini cei care aleg să lupte împotriva firii din ei. Putini cei care se lasă detronați din scaunul de domnie al vietii lor.  Puțini cei care fac din naziriat calea lor… Puțini cei care iubesc judecata venită prin lege pentru că înțeleg că mania lui dumnezeu se descoperă împotriva oricui nu este găsit în Hristos. Puțini cei care își asumă nedesăvârșirile lor ca apoi să le lase umplute de puterea nemărginită a celui veșnic … dar pentru acei puțini:

Împărăția lui Dumnezeu…veșnică! Ziua judecatii   – aproape!

Scaunul de domnie a lui Dumnezeu – ancora sufletului! Legea lui Dumnezeu – candelă!

Sfințenia și curăția – tânjire adâncă! Dragostea lui Dumnezeu – dulce!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s