Dincolo de raţiune!

Să umblăm în neprihănirea Lui este poate cel mai greu lucru …al raţiunii noastre. O raţiune care cere fapte bune ca bilet de intrare în prezenţa Lui. Justificare prin fapte. Umblare prin vedere. Pacea ne este condiţionată de vrednicie. Bucuria strâns legată de adâncimile sufleteşti. Trăim de prea multe ori minţiţi că iertarea se cumpără sau că fericirea se merită. Nu suntem văduvele pământului ci mireasa cerului. Hristos domneşte încă şi tocmai de aceea ne ridicăm nasul din nisip, ne ţintim privirea spre El, ne scuturăm de minciuni, îl socotim pe Hristos  vredinc să ne ierte păcatul mărturisindu-i-L.  În stare să ne poarte îngrijorările, punându-le asupra Lui şi apoi vom cânta o cântare nouă bucuroşi că ne-am lăsat trecutul, prezentul şi viitorul în căuşul palmelor Lui.

Îndrăzniţi să vă apropiaţi cu încredere de scaunul harului. Hristos este un Mare preot milos si vrednic de încredere.

Milos şi vrednic de încredere!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s