Privilegiul de a suferi pentru altul

In Evrei 2 ni se spune că pe Hristos îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste”,din pricina morţii, pe care a suferit-o; pentrucă, prin harul lui Dumnezeu, El a gustat moartea pentru toţi. Cu alte cuvinte Tatăl i-a oferit Fiului posibilitatea, privilegiul si onoarea să sufere pentru toţi ….pentru ca astfel, visul Lui, al Tatălui, de a…

Hristos – Edenul nostru!

Conferințele își au locul lor. Grupurile de casă la fel. Întâlnirea de duminica cu întreaga biserică e o mare bucurie. Nimic nu poate stinge însă acea dorință acută și adâncă după El. Dar nu a fost Dumnezeu în toate cele spuse mai devreme? Ba da. A fost, dar…e altceava, e ceva…adâncul cheamă adâncul și nu…