Scump Tată!!!

Stiu, Domnul este plin de glorie și domnește în slavă. Mii și mii de îngeri i se închină împreună cu cei 24 de bătrâni și cu cele 4 făpturi vii. El ce zice se face și ce poruncește ia ființă. A agățat lumea de nimic și marea nu trece peste hotarul  care i-a fost pus….